Gratis

Encuentro del Primer Sector de Bizkaia

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Laboral Kutxa (Sala de prensa)

Gran Vía nº 2, 2ª planta

(entrada por Ledesma)

Bilbao

Spain

Ver mapa

Descripción del evento
El primer sector en Bizkaia ¿Tradición o profesión? La cara más desconocida de nuestros baserris

Acerca de este evento

Más allá de las ferias agroganaderas y del talo con chorizo; de las tradiciones y el folclore, la principal dimensión del primer sector, y la más desconocida, es su actividad económica y de gestión territorial. Bizkaia cuenta con un amplio tejido de explotaciones agrícolas y ganaderas que son pilar de nuestra economía agraria. Baserris y baserritarras que se miden en términos de tecnología, gestión de la calidad, sostenibilidad e innovación. Para descubrir y poner en valor esta dimensión, Lorra S.Coop organiza este encuentro con periodistas y agentes del sector.

En ellas intervendrán y se tratarán estos temas:

- El primer sector como agente económico

Javier Garro, responsable del Área Producción Animal de Lorra SC. Presentará la aportación que realiza el primer sector a la economía de Bizkaia, con datos de Estadística de Gobierno Vasco.

- Baserritarras del siglo XXI

Jon Lekerika, presidente de Lorra SC y horticultor. Abordará la modernización, tecnología e innovación, dando a conocer un sector competitivo y avanzado en el contexto nacional e internacional. Presentará la historia de su explotación agraria que trabaja con sus dos hermanos Alberto y Carlos.

- Rasgos de coyuntura actual y retos

Martin Uriarte, director-gerente de Lorra SC. Definirá la actualidad del sector: nuevos perfiles de profesionales, relevo generacional. Equidad de género, empoderamiento de la mujer en el primer sector. Retos y Oportunidades.

- El primer sector como interlocutor social y como gestor del territorio

Javier Aramendi, presidente de la Asociación de Ganaderos de Orozko y ganadero de carne de vacuno. Aportará el punto de vista de los profesionales del sector ante algunos temas de amplia repercusión social e introducirá alguno de los debates que preocupan al sector y que condicionarán su futuro: cambio climático, biodiversidad, exigencias sobre bienestar animal, sostenibilidad ambiental, agroecología…

Modera, Montxo Urraburu, vocal de la Junta Directiva del Colegio Vasco de Periodistas - Asociación vasca de periodistas

Lehen sektorea Bizkaian, tradizioa edo lanbidea? Gure baserrien alderdirik ezezagunena

Nekazaritzako eta abeltzaintzako azokez eta bertako talo eta txorizoaz haraindi, tradizioez eta folkloreaz haraindi, jarduera ekonomikoa eta lurraldearen kudeaketa dira lehen sektorearen dimentsio nagusia eta ezezagunena. Bizkaiak nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapenez osatutako sare handia dauka, eta horiexek dira, hain zuzen, gure nekazaritza-ekonomiaren ardatz. Gure baserriek eta baserritarrek teknologiaren, kalitatearen kudeaketaren, iraunkortasunaren eta berrikuntzaren arabera neurtzen dituzte lorpenak. Dimentsio hori ezagutarazi eta balioan jartzeko, Lorra S.Coop-ek topaketa antolatu du kazetariekin eta sektoreko eragileekin.

Bertan, honako hauek parte hartuko dute eta gai hauek jorratuko dituzte:

- Lehen setorea eragile ekonomikotzat

Javier Garro, Lorra SC-ren Animalia Ekoizpen Arloko arduraduna. Lehen sektoreak Bizkaiko ekonomian egiten duen ekarpena azalduko du, Eusko Jaurlaritzaren estatistika-datuen bidez

- XXI. mendeko baserritarrak

Jon Lekerika, Lorra SC-ren lehendakaria eta ortularia. Modernizazioaz, teknologiaz eta berrikuntzaz arituko da, eta nazioan zein nazioartean lehiakorra eta aurreratua den sektore hau aurkeztuko du. Haren anaiekin, Albertorekin eta Carlosekin, kudeatzen duen nekazaritza-ustiapenaren historia azalduko du.

- Egungo egoeraren ezaugarriak eta erronkak

Martin Uriarte, LORRA SC-ren zuzendari-gerentea. Sektorearen gaurko egoera azalduko du: profil profesional berriak, belaunaldi-erreleboa. Genero-berdintasuna, emakumearen ahalduntzea lehen sektorean. Erronkak eta aukerak.

- Lehen sektorea solaskide sozialtzat eta lurraldearen kudeatzailetzat

Javier Aramendi, Orozkoko abeltzain-elkartearen lehendakaria eta haragitarako behien abeltzaina. Sektoreko profesionalek gizartean oihartzun handikoak diren gaiei buruz zer ikuspegi duten eta sektorearen kezkak eta haren etorkizuna baldintzatzen duten alderdiak azalduko ditu: klima-aldaketa, bioaniztasuna, animalien ongizatearen gaineko eskakizunak, ingurumen-iraunkortasuna, nekazaritza-ekologia…

Moderatzailea: Montxo Urraburu, Kazetarien Euskal Elkargoaren bokala eta Euskal Kazetarien Elkartearen bokala.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Laboral Kutxa (Sala de prensa)

Gran Vía nº 2, 2ª planta

(entrada por Ledesma)

Bilbao

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado