40 € – 140 €

L’INFORME LOGOPÈDIC: COM MILLORAR-NE LA REDACCIÓ

Panel Acciones y detalles

40 € – 140 €

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Evento online

Política de reembolso

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

Descripción del evento
L’informe logopèdic: com millorar-ne la redacció per facilitar-ne la comprensió.

Acerca de este evento


		Imagen de L’INFORME LOGOPÈDIC: COM MILLORAR-NE LA REDACCIÓ

L’informe logopèdic: com millorar-ne la redacció per facilitar-ne la comprensió.

Dates: 13 i 27 d'octubre i,10 i 24 de novembre de 2021.

Veure a pantalla completa

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA I DEVOLUCIONS:

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència i amb un percentatge d’encerts d’un mínim del 70% en la prova d’avaluació de l’aprenentatge.

En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant presentació de justificant mèdic o de força major.

En les formacions online no es retornaran els diners en cas de problemes tècnics aliens al CLC.

El informe logopédico: como mejorar la redacción para facilitar la comprensión.

Fechas: 13 y 27 de octubre, y,10 y 24 de noviembre de 2021.

Ver en pantalla completa

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y DEVOLUCIONES:

Para obtener el certificado del curso hay que contar con el 80% de asistencia y con un porcentaje de aciertos de un mínimo del 70% en la prueba de evaluación del aprendizaje.

En caso de no poder asistir, se devolverá el 80% de su coste mediante presentación de justificante médico o de fuerza mayor.

En las formaciones online no se devolverá el dinero en caso de problemas técnicos ajenos al CLC.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Evento online

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

{ _('Organizer Image')}

Organizador Col·legi de Logopedes de Catalunya

Organizador de L’INFORME LOGOPÈDIC: COM MILLORAR-NE LA REDACCIÓ

Guarda este evento

Evento guardado