0 € – 50 €

Connecting Advanced Materials & Design: nuevos usos de Materials Avanzados...

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Elisava Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona

La Rambla, 30-32

Aula 308

08002 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

Descripción del evento

Descripción

Vine el 30 de maig a la Jornada Interclúster 'Connecting Advanced Materials and Design: Nous usos dels Materials Avançats i Tecnologies Associades.'


En el marc del cicle interclúster impulsat pel Clúster Disseny i el Cluster de Materials Avançats de Catalunya (ClústerMAV) impulsem conjuntament el proper 30 de maig una nova jornada amb l’objectiu principal de conèixer i aplicar una metodologia d’innovació que permetrà als participants, partint del coneixement de 4 materials innovadors o tecnologies vinculades, trobar-ne nous usos i aplicacions a les mateixes.

4 empreses de ClústerMAV presentaran materials i/o tecnologies que es poden trobar al mercat com ara: nanopartícules per recobriments amb propietats transparents, fibres de carboni reciclades, nous aditius per millorar les propietats mecàniques en materials compostos, i nanopartícules funcionals amb propietats termoelèctriques.

El coneixement d’aquests materials i de les seves tecnologies associades pot ser clau per a què aquelles empreses que fabriquen productes puguin generar valor i impacte a través de noves propostes.

En un entorn orientat a fomentar la innovació, dissenyadors i responsables de producte, disseny o responsables d’I+D+i d'empreses productores, treballaran de forma agrupada i guiada per conèixer a fons les propietats d’aquests 4 materials innovadors i tecnologies i implementaran una metodologia amb la qual duran a terme pluja d’idees (brainstorming) i implementaran tècniques de descontextualització de materials que els permetrà, identificar potencials aplicacions derivades, nous dissenys, usos, formes de realització de materials alternatius i/o mètodes de producció dels mateixos.

La jornada serà duta a terme en clau codi obert (open source), durant la qual els participants compartiran de forma voluntària coneixement i idees.


AGENDA

17:00-17:45: Fase introductòria - presentació dels assistents, presentació de 4 materials innovadors i tecnologies associades.

17:45-18:45: Estudi en profunditat dels 4 materials i tecnologies en termes d'observació i descontextualització.

18:45-19:00: Coffee Break i constitució d'equips

19:00-19:40: Treball en equip

19:40-19:50: Pitch de les propostes de valor

19:50-20:30: Disseny/Ideació

20:30-21:00: Presentacions finals


T’INTERESSA SI…

• ets una empresa del sector dels Materials Avançats, associada o no al Cluster MAV, i vols conèixer metotologies en base al disseny per generar noves aplicacions als teus materials o productes.

• ets Design Manager d'una empresa, associada o no al Clúster Disseny, i vols conéixer metotologies d'ideació en base al coneixement de materials innovadors i vols aportar amb el teu coneixement possibles nous usos als mateixos.

• ets responsable d'I+D+i d'una empresa, associada o no al Clúster Disseny, i vols conéixer metotologies d'ideació en base al coneixement de materials innovadors i vols aportar amb el teu coneixement possibles nous usos als mateixos.

• ets dissenyador, associat o no al Clúster Disseny, i vols conéixer metotologies d'ideació en base al coneixement de materials innovadors i vols aportar amb el teu coneixement possibles nous usos als mateixos.


ACCÉS I PREUS

Data: 30 de maig de 2019

Hora: 17.00h a 21.00h

Lloc: Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (La Rambla, 30-32, 08002 Barcelona)


Accés: per inscripció

- Gratuït per a membres dels clústers co-organitzadors (Cluster MAV i Cluster Disseny).
- Socis d'altres clústers de la xarxa Clusters.cat: 20€
- No associats a cap clúster: 50€
- Gratuït per a estudiants de Grau Universitari (s’hauràn d’acreditar i caldrà confirmació per part dels organitzadors per tal de fer efectiva la seva participació)
Ven el 30 de mayo a la Jornada Interclúster 'Connecting Advanced Materials and Design: Nuevos usos de los Materiales Avanzados y Tecnologías Asociadas'


En el marco del ciclo interclúster impulsado por el Clúster Diseño y el Clúster de Materiales Avanzados de Cataluña (ClústerMAV) impulsamos conjuntamente el próximo 30 de abril una nueva jornada con el objetivo principal de conocer y aplicar una metodología de innovación que permitirá a los participantes, partiendo del conocimiento de 4 materiales innovadores o tecnologías vinculadas, encontrar nuevos usos y aplicaciones en las mismas.

4 empresas de ClústerMAV presentarán materiales y/o tecnologías que se pueden encontrar al mercado como por ejemplo: nanopartículas para recubrimientos con propiedades transparentes, fibras de carbono recicladas, nuevos aditivos para mejorar las propiedades mecánicas en materiales compuestos, y nanopartículas funcionales con propiedades termoeléctricas.

El conocimiento de estos materiales y de sus tecnologías asociadas puede ser clave para que aquellas empresas que fabrican productos puedan generar valor e impacto a través de nuevas propuestas.

En un entorno orientado a fomentar la innovación, diseñadores y responsables de producto, diseño o responsables de I+D+y de empresas productoras, trabajarán de forma agrupada y guiada para conocer a fondo las propiedades de estos 4 materiales innovadores y tecnologías e implementarán una metodología con la cual llevarán a cabo lluvia de ideas (brainstorming) e implementarán técnicas de descontextualització de materiales que los permitirá, identificar potenciales aplicaciones derivadas, nuevos diseños, usos, formas de realización de materiales alternativos y/o métodos de producción de los mismos.

La jornada se desarrollará en clave de código abierto (open source).


AGENDA

17:00-17:45: Fase introductoria - presentación de los asistentes, presentación de 4 materiales innovadores y tecnologías asociadas.

17:45-18:45: Estudio en profundidad de los 4 materiales en términos de observación y descontextualización.

18:45-19:00: Coffee Break y constitución de equipos

19:00-19:40: Trabajo en equipo

19:40-19:50: Pitch de las propuestas de valor

19:50-20:30: Diseño/Ideación

20:30-21:00: Presentaciones finales


TE INTERESA SI…

• eres una empresa del sector de los Materiales Avanzados, asociada o no al Clúster MAV, y quieres conocer metodologías en base al diseño para generar nuevas aplicaciones a tus materiales o productos.

• eres Design Manager de una empresa, asociada o no al Clúster Diseño, y quieres conocer metodologías de ideación en base al conocimiento de materiales innovadores y quieres aportar con tu conocimiento posibles nuevos usos a los mismos.

• eres responsable de I+D+i de una empresa, asociada o no al Clúster Diseño, y quieres conocer metodologías de ideación en base al conocimiento de materiales innovadores y quieres aportar con tu conocimiento posibles nuevos usos a los mismos.

• eres diseñador, asociado o no al Clúster Diseño, y quieres conocer metodologías de ideación en base al conocimiento de materiales innovadores y quieres aportar con tu conocimiento posibles nuevos usos a los mismos.


ACCESO Y PRECIOS

Fecha: 30 de mayo de 2019

Hora: 17.00h a 21.00h

Lugar: Elisava Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona (La Rambla, 30-32, 08002 Barcelona)


Acceso: por inscripción

- Gratuito para miembros de los clústers coorganizadores (Clúster MAV y Clúster Diseño).
- Socios de otros clústeres de la red Clusters.cat: 20€
- No asociados a ningún clúster: 50€
- Gratuito para estudiantes de Grado Universitario (se deberán acreditar y hará falta confirmación por parte de los organizadores para hacer efectiva su participación)

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Elisava Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona

La Rambla, 30-32

Aula 308

08002 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

Guarda este evento

Evento guardado