Ventas terminadas

Curso Gratuito Sistemas Microinformáticos

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Sabadell

Doctor Almera, 33

08205 Sabadell

Spain

Ver mapa

Amigos que van
Descripción del evento

Descripción

Curso gratuito a través del SOC para personas en situación de desempleo.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: Sistemes microinformàtics
Data inici: Abril 2017 Horari: 15:00 a 20:30 h

  • DOCUMENTACIÓ PER INSCRIPCIÓ:

Fotocòpia de DNI o NIE
Fotocòpia de la demanda d’atur actualitzada
Titulació original requerida i Currículum

  • REQUISITS ACCES:

Certificat de professionalitat de nivell 2 (ESO o EGB, Prova accés CFGM aprovada, Prova accés a la universitat o Prova de nivell de competències publicada
pel SOC).

  • MÒDULS FORMATIUS

MF0219_2 (Transversal): Instal·lació i configuració de sistemes operatius
UF0852: Instal·lació i actualització de sistemes operatius
UF0853: Explotació de les funcionalitats del sistema microinformàtic
MF0220_2 (Transversal): Implantació dels elements de la xarxa local
UF0854: Instal·lació i configuració dels nodes d'una xarxa d'àrea local
UF0855: Verificació i resolució d'incidències en una xarxa d'àrea local
MF0221_2: Instal·lació i configuració d'aplicacions informàtiques
MF0222_2: Aplicacions microinformàtiques
UF0856: Assistència d'usuaris en l'ús d'aplicacions ofimàtiques i de correu electrònic
UF0857: Elaboració de documents de text
UF0858: Elaboració de fulls de càlcul
UF0859: Elaboració de presentacions
UF0860: Elaboració i modificació d'imatges o altres elements gràfics
MP0177: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de sistemes microinformàtics 40 h

TOTAL HORES CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 620h

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Sabadell

Doctor Almera, 33

08205 Sabadell

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado