Gratis

DIFICULTATS D'APRENENTATGE: DETECCIÓ, PREVENCIÓ I TRACTAMENT

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Carrer del Doctor Almera, 33

33 Carrer del Doctor Almera

08205 Sabadell

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

Curs subvencionat pel consorci de la formació contínua de Catalunya per a personal en actiu (inclòs autònoms). No vàlid per a treballadors del sector públic o persones en situació d’atur.

Inici: Setembre 2019
Horari: dimarts i dijous de 18 a 21 h
Durada: 30 hores

Objectius:
 Aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'aprenen-tatge d'aquests alumnes.
 Proporcionar coneixements per tal que els participants siguin capaços d'identificar els signes de risc que presenten els alumnes amb trastorns d’aprenentatge
 Promoure l'aprenentatge d'estratègies útils perquè els assistents puguin ajudar els alumnes a afrontar els seus trastorns d'aprenentatge


Continguts:
1. Fonaments del trastorn/trastorns d'aprenentatge i el seu desenvolupament
1.1. Dislèxia
1.2. Discalcúlia
1.3. Trastorn específic del llenguatge
1.4. Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat - TDAH
2. Aprenentatge i necessitats educatives especials derivades
2.1. L’atenció la diversitat com a marc general
3. Diagnòstic i avaluació psicoeducativa
3.1. La determinació dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per a poder seguir el procés educatiu
3.2. L’observació del procés de desenvolupament dels alumnes
3.3. La detecció de dificultats
4. Tractament i intervenció psicoeducativa
4.1. L’escola, el mestre i l’acció educativa
4.2. La intervenció educativa adaptada a cada un dels infants
4.3. Proposta d’exercicis que milloren el rendiment d’aquests alumnes
4.4. Les mesures de suport a l’aprenentatge

*És un curs subvencionat, et farem arribar un correu electrònic amb la documentació que es necessita per a inscriure's.
L'entrada de eventbrite no serveix com a reserva de plaça, les places s'assignen per ordre de lliurament de la documentació sol·licitada per correu.


Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Carrer del Doctor Almera, 33

33 Carrer del Doctor Almera

08205 Sabadell

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado