Ventas terminadas

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

GREMIBAIX FUNDACIÓ

AVDA. DE LA FAMA, 56-58

08940 CORNELLA DE LLOBREGAT

Spain

Ver mapa

Amigos que van
Descripción del evento

Descripción

OBJECTIUS GENERALS:

OBJECTIUS GENERALS:
Ser capaç de portar a terme un pla estratègic eficient d'acord amb la realitat empresarial en funció de les necessitats i tipologia de l'empresa.

CONTINGUT

EL PROCÉS DE LA COMUNICACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:
La comunicació interpersonal.
Tipus de comunicacions.
Lacomunicació eficaç
Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

RESOLUCIÓ ASSERTIVA DELS CONFLICTES:
Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
Habilitats per a una comunicació eficaç.
Escolta activa. Rapport, feed-back, el missatge.
L'assetivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

EMPATIA: HABILITAT PER RESOLDRE CONFLICTES:
Empatia i estils de comportament. Establiment d'acords mútuament favorables i negociaió eficaç.
Empatia: què és, com palicar-la i com desenvolupar-la.
Estils de comportament: entendre i aprendre com es comprta la persona pper millorar l'empatia.
Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
Negociar eficaçment (guarnyar-guaryar).
Els diferents tipus de conflictes.

METODOLOGIA PER RESOLDRE CONFICTES:
Metodoloria efectiva per a resoldre conflictes.
La mediació i la negociació.
Com arribar a acords favorables.

ELS ESTILS DE NEGOCIACIÓ:
Models de negociació. Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
Fases de la negociació.
Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions.

Horari: Dimarts 17:30 a 20:50 hores)

“Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya"

"Sol·licitat per AEBALL"

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

GREMIBAIX FUNDACIÓ

AVDA. DE LA FAMA, 56-58

08940 CORNELLA DE LLOBREGAT

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado