ACAF / ECAS

ACAF (Associació de Comunitats Auto-Finançades) va néixer a Catalunya l’any 2004 per iniciativa de Jean Claude Rodríguez-Ferrera, per tal de promoure la creació de comunitats autofinançades a Catalunya i a la resta del món.

Aquesta senzilla metodologia ha demostrat que les comunitats de persones pobres es poden autofinançar i accedir a crèdit sense cap ajuda externa. La prioritat principal d’ACAF és expandir aquesta metodologia provada i eficaç per tot arreu d’Espanya i a d’altres països d’Europa i el món. A hores d'ara ACAF ha estat implicat en l'expansió del model a nou ciutats diferents d’Espanya, així com al Senegal, Portugal, Itàlia, Holanda, Haití, Indonèsia, Bèlgica, Angola i Hongria.

Enguany ACAF està llançant la nova web www.winkomun.org, una plataforma de font oberta creada per donar accés a la metodologia d'ACAF a qualsevol persona a tot el món. Winkomun pretén crear arreu una xarxa de comunitats autofinançades, així com donar-los tota l'ajuda necessària per seguir el mètode, incloent eines com tutorials en línia, continguts descarregables i una aplicació per dirigir les reunions dels grups. A més, winkomun vol fer possible i potenciar el contacte i ajuda entre els promotors dels diferents grups a través dels fòrums en línia, blocs i missatgeria inclosos en la web.


ECAS  (Entitats Catalanes d’Acció Social) és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat. Actualment la composen una vuitantena d’entitats que atenen més de 795.000 persones anualment i compten amb 8.500 professionals contractats i uns 7.500 voluntaris i voluntàries. La seva pàgina web és www.acciosocial.org

ACAF (Associació de Comunitats Auto-Finançades) va néixer a Catalunya l’any 2004 per iniciativa de Jean Claude Rodríguez-Ferrera, per tal de promoure la creació de comunitats autofinançades a Catalunya i a la resta del món.

Aquesta senzilla metodologia ha demostrat que les comunitats de persones pobres es poden autofinançar i accedir a crèdit sense cap ajuda externa. La prioritat principal d’ACAF és expandir aquesta metodologia provada i eficaç per tot arreu d’Espanya i a d’altres països d’Europa i el món. A hores d'ara ACAF ha estat implicat en l'expansió del model a nou ciutats diferents d’Espanya, així com al Senegal, Portugal, Itàlia, Holanda, Haití, Indonèsia, Bèlgica, Angola i Hongria.

Enguany ACAF està llançant la nova web www.winkomun.org, una plataforma de font oberta creada per donar accés a la metodologia d'ACAF a qualsevol persona a tot el món. Winkomun pretén crear arreu una xarxa de comunitats autofinançades, així com donar-los tota l'ajuda necessària per seguir el mètode, incloent eines com tutorials en línia, continguts descarregables i una aplicació per dirigir les reunions dels grups. A més, winkomun vol fer possible i potenciar el contacte i ajuda entre els promotors dels diferents grups a través dels fòrums en línia, blocs i missatgeria inclosos en la web.


ECAS  (Entitats Catalanes d’Acció Social) és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat. Actualment la composen una vuitantena d’entitats que atenen més de 795.000 persones anualment i compten amb 8.500 professionals contractats i uns 7.500 voluntaris i voluntàries. La seva pàgina web és www.acciosocial.org

Eventos

Lo sentimos, no hay próximos eventos