Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents UAB

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona  (ESAGED) s’ha constituït com un centre docent, de recerca i de consultoria i assessoria en gestió de documents i arxius, amb una visió integradora i avantguardista de la professió i constituint-se en una iniciativa pionera a l’estat espanyol. L'ESAGED ha estat la primera organització a nivell internacional en assolir la certificació en la ISO 30301 de sistemes de gestió per a documents.

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona  (ESAGED) s’ha constituït com un centre docent, de recerca i de consultoria i assessoria en gestió de documents i arxius, amb una visió integradora i avantguardista de la professió i constituint-se en una iniciativa pionera a l’estat espanyol. L'ESAGED ha estat la primera organització a nivell internacional en assolir la certificació en la ISO 30301 de sistemes de gestió per a documents.