Escola Superior de Música de Catalunya ( ESMUC )

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l'únic centre oficial d'iniciativa pública que imparteix a Catalunya el Títol superior de música, en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l'Espai Europeu de l’Educació Superior.

La voluntat de l'Escola és reflectir la diversitat del panorama musical actual, entenent la música com un fenomen que té una dimensió i una funció professional i social molt important. Per això, la realitat que ens envolta, la demanda i les possibilitats laborals que s'ofereixen als músics són aspectes que cal tenir molt en compte en el desenvolupament d'un projecte que està al servei dels futurs professionals de la música i també del conjunt de la societat.


The Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC - Higher School of Music of Catalonia) is the only official public centre in Catalonia that gives the Bachelor of Music within the framework of the new ordinance of artistic teaching and its participation in the European Space of Higher Education. 

The vision of the School is to reflect the diversity of the present musical panorama, by understanding music as a phenomenon that has a very important professional and social dimension and function.} Therefore, the reality that surrounds us, the demand and professional development offered to musicians are aspects to be very much taken into account in developing a project at the service of the future professionals of music and the whole of society.

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l'únic centre oficial d'iniciativa pública que imparteix a Catalunya el Títol superior de música, en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l'Espai Europeu de l’Educació Superior.

La voluntat de l'Escola és reflectir la diversitat del panorama musical actual, entenent la música com un fenomen que té una dimensió i una funció professional i social molt important. Per això, la realitat que ens envolta, la demanda i les possibilitats laborals que s'ofereixen als músics són aspectes que cal tenir molt en compte en el desenvolupament d'un projecte que està al servei dels futurs professionals de la música i també del conjunt de la societat.


The Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC - Higher School of Music of Catalonia) is the only official public centre in Catalonia that gives the Bachelor of Music within the framework of the new ordinance of artistic teaching and its participation in the European Space of Higher Education. 

The vision of the School is to reflect the diversity of the present musical panorama, by understanding music as a phenomenon that has a very important professional and social dimension and function.} Therefore, the reality that surrounds us, the demand and professional development offered to musicians are aspects to be very much taken into account in developing a project at the service of the future professionals of music and the whole of society.

Eventos