Fundació Factor Humà

La Fundació, creada i promoguda per Mercè Sala l'any 1997, és una organització que té l'objectiu de millorar la gestió de les persones a les organitzacions. Vam néixer amb el nom de Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans, però per reflectir millor la realitat actual del nostre àmbit, som la Fundació Factor Humà.

Missió

Fomentar el desenvolupament d’organitzacions que adoptin una mirada més humana a través de l’impuls d’una comunitat d’innovació, reflexió i intercanvi.

Visió

Ser l’entitat de referència per la nostra capacitat d’influir i transformar, per tal de promoure organitzacions ètiques que contribueixin a la construcció d’un món millor.

Valors

El valor central que defineix la nostra trajectòria i filosofia de treball és la Mirada humana, perquè creiem en la singularitat de cada persona. Al seu voltant giren tres altres valors:

  • Innovació, perquè els nous camins permeten conèixer nous horitzons;
  • Visió global, perquè és des de l'amplitud de mires que es poden aconseguir organitzacions més humanes;
  • Integritat, perquè la coherència i l'exemplaritat permeten construir confiances.

La Fundació, creada i promoguda per Mercè Sala l'any 1997, és una organització que té l'objectiu de millorar la gestió de les persones a les organitzacions. Vam néixer amb el nom de Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans, però per reflectir millor la realitat actual del nostre àmbit, som la Fundació Factor Humà.

Missió

Fomentar el desenvolupament d’organitzacions que adoptin una mirada més humana a través de l’impuls d’una comunitat d’innovació, reflexió i intercanvi.

Visió

Ser l’entitat de referència per la nostra capacitat d’influir i transformar, per tal de promoure organitzacions ètiques que contribueixin a la construcció d’un món millor.

Valors

El valor central que defineix la nostra trajectòria i filosofia de treball és la Mirada humana, perquè creiem en la singularitat de cada persona. Al seu voltant giren tres altres valors:

  • Innovació, perquè els nous camins permeten conèixer nous horitzons;
  • Visió global, perquè és des de l'amplitud de mires que es poden aconseguir organitzacions més humanes;
  • Integritat, perquè la coherència i l'exemplaritat permeten construir confiances.

Eventos