Saltar a navegación principal
Contenido de la página

Smart City Week

Smart City Week és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per reflexionar i experimentar sobre la relació entre les persones, la tecnologia i les ciutats.

 

L’objectiu consisteix en apropar a la ciutadania el concepte de ciutat intel·ligent, entès com la capacitat d’utilitzar les noves tecnologies i el coneixement acumulat en l’art de fer ciutat per avançar cap a un entorn urbà més inclusiu i sostenible.

 

A través d’un conjunt d’activitats es pretén reflexionar sobre com les tecnologies modifiquen el nostre espai urbà, la manera com ho interpretem i ens hi relacionem.

 

Es proposa una aproximació a la smartcity centrada en com el ciutadà experimenta les funcions del seu dia a dia (habitatge, mobilitat, mercat i àgora) en diferents nivells de relació amb l’entorn físic (casa, barri, ciutat i món).

 

..........

 

 

Smart City Week es una iniciativa del Ajuntament de Barcelona para reflexionar y experimentar sobre la relación entre las personas, la tecnología i las ciudades.

 

 

 

El objetivo consiste en acercar a la ciudadanía el concepto de ciudad inteligente, entendido como la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías y el conocimiento acumulado en el arte de hacer ciudad para avanzar hacia un entorno urbano más inclusivo y sostenible. 

 

 

 

A través de un conjunto de actividades se pretende reflexionar sobre cómo las tecnologías modifican nuestro espacio urbano, la forma cómo lo interpretamos y cómo nos relacionamos con él.

 

 

 

Se propone una aproximación a la smartcity centrada en cómo el ciudadano experimenta las funciones de su día a día (vivienda, mobilidad, mercado y ágora) en diferentes niveles de relación con el entorno físico (casa, barrio, ciudad y mundo).

 

Lo sentimos, no hay próximos eventos

Guarda este evento

Evento guardado