Turisme i Direcció Hotelera UAB

Turisme i Direcció Hotelera de l'Escola FUAB Formació ha estat pionera a l’estat espanyol al llarg de la seva història i té una trajectòria de més de 20 anys oferint formació universitària en turisme i hoteleria a nivell de grau, màster, postgrau i cursos d'especialització. Els Graus en Turisme, Turisme en Anglès i Direcció Hotelera proporcionen a l'estudiant un alt grau d'especialització.

L'Escola manté una relació continuada amb el sector turístic i hoteler que afavoreix la realització de les pràctiques nacionals i internacionals dels estudiants, facilita la participació directa de representants de les empreses privades i els organismes públics en les activitats docents, i manté oberts els camins per a la inserció professional dels seus titulats.

Turisme i Direcció Hotelera de l'Escola FUAB Formació ha estat pionera a l’estat espanyol al llarg de la seva història i té una trajectòria de més de 20 anys oferint formació universitària en turisme i hoteleria a nivell de grau, màster, postgrau i cursos d'especialització. Els Graus en Turisme, Turisme en Anglès i Direcció Hotelera proporcionen a l'estudiant un alt grau d'especialització.

L'Escola manté una relació continuada amb el sector turístic i hoteler que afavoreix la realització de les pràctiques nacionals i internacionals dels estudiants, facilita la participació directa de representants de les empreses privades i els organismes públics en les activitats docents, i manté oberts els camins per a la inserció professional dels seus titulats.

Eventos