FUABformació

FUABformació és la denominació de l'estructura administrativa i docent que aplega i gestiona l'oferta de formació superior complementària a la de la Universitat Autònoma de Barcelona, entre els quals hi ha màsters universitaris de ciències de la salut i socials; formació en l'àmbit del turisme i l'hoteleria, i la seguretat i la prevenció, l'arxivística i la gestió documental, o la gestió esportiva, entre d'altres

FUABformació és la denominació de l'estructura administrativa i docent que aplega i gestiona l'oferta de formació superior complementària a la de la Universitat Autònoma de Barcelona, entre els quals hi ha màsters universitaris de ciències de la salut i socials; formació en l'àmbit del turisme i l'hoteleria, i la seguretat i la prevenció, l'arxivística i la gestió documental, o la gestió esportiva, entre d'altres

Eventos