Miquel Llobet

CERTAMEN LLOBET | ART LLOBET | TRAVICULT

(CAT)

CERTAMEN LLOBET - Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona Miquel Llobet

- Modalitat Composició és una competència de composició musical en guitarra clàssica, oberta a tots els compositors sense restricció d’edat ni distinció de nacionalitat.

- Modalitat Interpretació és una competència d’interpretació musical en guitarra clàssica, oberta a guitarristes de fins els 35 anys d’edat sense distinció de nacionalitat.

ART LLOBET - Festival de les Arts i la Guitarra

Festival d’exhibició multidisciplinari de proximitat entre artistes i públic, amb l’objectiu de compartir diferents experiències per als sentits des de l’especial complicitat de l’instrument de la guitarra amb altres expressions artístiques.

TRAVICULT - Dissabtes culturals al Saló d'Art Miquel Llobet

Activitats fora de grans sales o circuits professionals, properes per gaudir de la interacció artista-públic; plenes de sinèrgies culturals compartides, inclusives i reflexives contribuint a l’enriquiment del teixit cultural a la ciutat de Barcelona.

---

(ES)

CERTAMEN LLOBET - Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona Miquel Llobet

- Modalidad Composición es una competencia de composición musical en guitarra clásica, abierta a todos los compositores sin restricción de edad ni distinción de nacionalidad.

- Modalidad Interpretación es una competencia de interpretación musical en guitarra clásica, abierta a guitarristas de hasta los 35 años de edad sin distinción de nacionalidad.

ART LLOBET - FESTIVAL DE LAS ARTES Y LA GUITARRA

Festival de exhibición multidisciplinario de proximidad entre artistas y público, con el objetivo de compartir diferentes experiencias para los sentidos desde la especial complicidad del instrumento de la guitarra con otras expresiones artísticas.

TRAVICULT - Sábados culturales en el Salón de Arte Miquel Llobet

Actividades fuera de grandes salas o circuitos profesionales, cercanas para disfrutar de la interacción artista-público; llenas de sinergias culturales compartidas, inclusivas y reflexivas contribuyendo al enriquecimiento del tejido cultural en la ciudad de Barcelona.

---

(ENG)

CERTAMEN LLOBET - Miquel Llobet International Guitar Competition of Barcelona

- Composition Modality is a international competition for musical composition on classical guitar, open to all composers without restriction of age or distinction of nationality.

- Interpretation Modality is a international competition for musical interpretation on classical guitar, open to guitarists up to 35 years of age without distinction of nationality.

ART LLOBET - Arts & Guitar Festival

Art Llobet is a multidisciplinary exhibition festival of proximity between artists and the public, with the aim of sharing different experiences for the senses from the special complicity of the guitar instrument with other artistic expressions.

TRAVICULT - Miquel Llobet Art Hall culturals saturdays

Activities outside large halls or professional circuits, close by to enjoy artist-public interaction; full of shared, inclusive and reflective cultural synergies contributing to the enrichment of the cultural fabric in the city of Barcelona.

CERTAMEN LLOBET | ART LLOBET | TRAVICULT

(CAT)

CERTAMEN LLOBET - Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona Miquel Llobet

- Modalitat Composició és una competència de composició musical en guitarra clàssica, oberta a tots els compositors sense restricció d’edat ni distinció de nacionalitat.

- Modalitat Interpretació és una competència d’interpretació musical en guitarra clàssica, oberta a guitarristes de fins els 35 anys d’edat sense distinció de nacionalitat.

ART LLOBET - Festival de les Arts i la Guitarra

Festival d’exhibició multidisciplinari de proximitat entre artistes i públic, amb l’objectiu de compartir diferents experiències per als sentits des de l’especial complicitat de l’instrument de la guitarra amb altres expressions artístiques.

TRAVICULT - Dissabtes culturals al Saló d'Art Miquel Llobet

Activitats fora de grans sales o circuits professionals, properes per gaudir de la interacció artista-públic; plenes de sinèrgies culturals compartides, inclusives i reflexives contribuint a l’enriquiment del teixit cultural a la ciutat de Barcelona.

---

(ES)

CERTAMEN LLOBET - Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona Miquel Llobet

- Modalidad Composición es una competencia de composición musical en guitarra clásica, abierta a todos los compositores sin restricción de edad ni distinción de nacionalidad.

- Modalidad Interpretación es una competencia de interpretación musical en guitarra clásica, abierta a guitarristas de hasta los 35 años de edad sin distinción de nacionalidad.

ART LLOBET - FESTIVAL DE LAS ARTES Y LA GUITARRA

Festival de exhibición multidisciplinario de proximidad entre artistas y público, con el objetivo de compartir diferentes experiencias para los sentidos desde la especial complicidad del instrumento de la guitarra con otras expresiones artísticas.

TRAVICULT - Sábados culturales en el Salón de Arte Miquel Llobet

Actividades fuera de grandes salas o circuitos profesionales, cercanas para disfrutar de la interacción artista-público; llenas de sinergias culturales compartidas, inclusivas y reflexivas contribuyendo al enriquecimiento del tejido cultural en la ciudad de Barcelona.

---

(ENG)

CERTAMEN LLOBET - Miquel Llobet International Guitar Competition of Barcelona

- Composition Modality is a international competition for musical composition on classical guitar, open to all composers without restriction of age or distinction of nationality.

- Interpretation Modality is a international competition for musical interpretation on classical guitar, open to guitarists up to 35 years of age without distinction of nationality.

ART LLOBET - Arts & Guitar Festival

Art Llobet is a multidisciplinary exhibition festival of proximity between artists and the public, with the aim of sharing different experiences for the senses from the special complicity of the guitar instrument with other artistic expressions.

TRAVICULT - Miquel Llobet Art Hall culturals saturdays

Activities outside large halls or professional circuits, close by to enjoy artist-public interaction; full of shared, inclusive and reflective cultural synergies contributing to the enrichment of the cultural fabric in the city of Barcelona.

Eventos