TraviCult

(CAT) TRAVICULT - DISSABTES CULTURALS AL SALÓ D'ART MIQUEL LLOBET

TraviCult són activitats fora de grans sales o circuits professionals, properes per gaudir de la interacció artista-públic; plenes de sinèrgies culturals compartides, inclusives i reflexives contribuint a l’enriquiment del teixit cultural a la ciutat de Barcelona.

(ES) TRAVICULT - SÁBADOS CULTURALES EN EL SALÓN DE ARTE MIQUEL LLOBET

TraviCult son actividades fuera de grandes salas o circuitos profesionales, cercanas para disfrutar de la interacción artista-público; llenas de sinergias culturales compartidas, inclusivas y reflexivas contribuyendo al enriquecimiento del tejido cultural en la ciudad de Barcelona.

(ENG) TRAVICULT - MIQUEL LLOBET ART HALL CULTURALS SATURDAYS

TraviCult are activities outside large halls or professional circuits, close by to enjoy artist-public interaction; full of shared, inclusive and reflective cultural synergies contributing to the enrichment of the cultural fabric in the city of Barcelona.

(CAT) TRAVICULT - DISSABTES CULTURALS AL SALÓ D'ART MIQUEL LLOBET

TraviCult són activitats fora de grans sales o circuits professionals, properes per gaudir de la interacció artista-públic; plenes de sinèrgies culturals compartides, inclusives i reflexives contribuint a l’enriquiment del teixit cultural a la ciutat de Barcelona.

(ES) TRAVICULT - SÁBADOS CULTURALES EN EL SALÓN DE ARTE MIQUEL LLOBET

TraviCult son actividades fuera de grandes salas o circuitos profesionales, cercanas para disfrutar de la interacción artista-público; llenas de sinergias culturales compartidas, inclusivas y reflexivas contribuyendo al enriquecimiento del tejido cultural en la ciudad de Barcelona.

(ENG) TRAVICULT - MIQUEL LLOBET ART HALL CULTURALS SATURDAYS

TraviCult are activities outside large halls or professional circuits, close by to enjoy artist-public interaction; full of shared, inclusive and reflective cultural synergies contributing to the enrichment of the cultural fabric in the city of Barcelona.

Eventos